Medlemssidor
  
Senast uppdaterad
2015-06-20

Välkommen till hemsidan för Södra Sveriges Flugfiskeklubb, SSFK.

SSFK är en ideell förening som har till syfte att:

  • samla flugfiskeintresserade för att inom klubbens ram utbyta erfarenheter
  • genom upplysande verksamhet vidga intresset för flugfiske
  • genom ett gentlemannamässigt bedrivet fiske vara andra till föredöme
  • genom klubbmöten, föredrag och diskussioner öka kunskapen om fiskars och insekters biotop och biologi
  • genom insamlande av uppgifter över lämpliga flugfiskevatten bereda medlemmar möjligheter att bedriva flugfiske, enskilt eller vid gemensamma resor
  • söka arrendera lämpliga flugfiskevatten och där vårda bestånden.

Klubben månar om sina medlemmar med sociala aktiviteter, klubbaftnar med middagar, föreläsningar mm. En mycket stor del av klubbens verksamhet handlar om fiskevård. Envar flugfiskeintresserad person kan bli medlem, men måste skriftligen anmäla sitt intresse till klubben. Vi ser helst att ansökan också innehåller en rekommendation från en aktiv medlem av SSFK.

För mera information kontakta ordförande Seth Bengtsson per mail seth at cattegattconsult.se